SEPA Algemeen

SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Dit is een initiatief van de Europese Unie en de internationale banken om te komen tot harmonisatie en uniformering van het betalingsverkeer binnen de deelnemende lidstaten. Door één werkwijze te gebruiken wordt het betalingsverkeer in Europa nog gemakkelijker. Tevens zijn er waarborgen ingebouwd die u en uw bedrijf nog meer beschermen. Daarnaast zal door de uniforme werkwijze dit Europees gezien leiden tot lagere kosten van het betalingsverkeer.

Meer informatie over SEPA in het algemeen vindt u op:

www.betaalvereniging.nl

www.overopiban.nl

 

vorige pagina