Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de onderstaande disclaimer.

ISPWeb BV streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website actueel en accuraat is. We kunnen echter geen garantie bieden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie, producten of diensten die op deze website worden verstrekt. Het gebruik van de informatie op deze website is geheel op eigen risico.

ISPWeb BV is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of exemplarische schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de inhoud ervan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens, winst of bedrijfsonderbreking, zelfs als ISPWeb BV op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die geen eigendom zijn van of worden beheerd door ISPWeb BV. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die op die sites worden uiteengezet.

ISPWeb BV streeft ernaar om een continue beschikbaarheid van de website te waarborgen, maar we kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor tijdelijke niet-beschikbaarheid als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's en audio, is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISPWeb BV worden gereproduceerd, gedistribueerd, overgedragen, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden.

Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze disclaimer. Als u het niet eens bent met enige bepaling in deze disclaimer, dient u geen gebruik te maken van deze website.